GENÇTUR

Her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılar ve kirliliği kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirmeyi, iklim değişikliği ile mücadele için ürün ve süreçlerinde yenilikçi çözümler geliştirmeyi, çalışanlarını eğiterek ve sürekli iyileştirme araçları kullanarak, enerji ve su tüketimlerini, atık oluşumunu, su ve hava emisyonlarını en aza indirmeyi, proaktif ve yalın İş Güvenliği yaklaşımını kullanarak işletme sınırları dahilindeki tüm İnsan Kaynaklarını, güvenli çalışma alanları ve iş güvenliği kültürü yaratarak, iş kazası sonucu yaralanma ve sağlık bozulmalarından korumayı amaçlamaktadır. Ayrıca, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini kullanarak sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığını hedefler. Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini kullanarak sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığını hedefler. Amaç ve hedefleri periyodik olarak gözden geçirmek ve bunlara ulaşmak için yeterli bilgi, uzman ve ekonomik kaynakların teminini sağlar. Süreçlerinde, bağlı olduğu tüm yasal ve diğer gereklililkler ile ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 standartlarına uyumu temel gereklilik olarak kabul eder. İnsan odaklı bir yaklaşımla çalışanlarını geliştirir, yapılan tüm değer zincirindeki standartların dünya klasında olması için rekabetçilik hedefi ile sürekli gelişim sağlar. Tüm paydaşlarıyla birlikte, sosyal sorumluluklarının gereklerini yerine getirir ve sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını destekleyecek şekilde hizmet sunumunu gerçekleştirir.